اسدالله امرایی
  • حكایات كهن با روایات نو

    حكایات كهن با روایات نو

    سال‌های سال بود كه بوقلمون پیرْ یكه‌بزن محله بود و بوقلمون جوان می‌خواست جایش را بگیرد. بوقلمون جوان به دوست‌هایش گفته بود: «یكی از این روزها پوزه این مفت‌خور را به خاك می‌مالم
  • داستان مهاجر عاشق

    داستان مهاجر عاشق

    زو لی، شخصیت اصلی داستان، به امید رسیدن به زندگی بهتر و یافتن كاری مناسب به ‌صورت غیرقانونی به امریكا مهاجرت می‌كند.