سيد عطاءالله مهاجراني
  • توانایی فنی ساخت بمب اتمی

    توانایی فنی ساخت بمب اتمی

    بر كسی پوشیده نیست كه ما توانایی فنی تولید بمب اتم را داریم ولی تصمیمی برای این كار نداریم. جمهوری اسلامی تنها طی چند روز میزان غنی‌سازی اورانیوم را از ۲۰ به ۶۰ درصد رسانده و به راحتی می‌تواند آن را به ۹۰ درصد برساند.