بیژن زنگنه
  • سکوت ۲۰ساله زنگنه درباره کرسنت می‌شکند؟

    سکوت ۲۰ساله زنگنه درباره کرسنت می‌شکند؟

    بحث کرسنت را خود زنگنه و مخالفان باید حل‌وفصل کنند، اما دو سؤال وجود دارد: اول اینکه بعد از 20 سال چرا امروز صداوسیما به یاد شفاف‌سازی افتاده؟ و دوم اینکه نمایندگان مجلس نباید حداقلی از استانداردهای احتیاطی را در سخن‌گفتن رعایت کنند؟
  • زنگنه: مهمترین کار وزیر جدید، برگشتن به بازارهای جهانی است

    زنگنه: مهمترین کار وزیر جدید، برگشتن به بازارهای جهانی است

    بازگشت به بازارهای جهانی نفت کار سختی نیست. هرچند که فشار زیادی بر وزارت نفت ایجاد خواهد شد اما این‌گونه نیست که قابل تحمل و ‌گذار نباشد. دلم می‌خواست در دوران خودم این اتفاق بیفتد تا این کار سخت را انجام دهم زیرا تجربه این کار را داشتم.