سید قاسم ذاکری
  • پیامدهای احتمالی عملیات توفان‌الاقصی

    پیامدهای احتمالی عملیات توفان‌الاقصی

    پیشنهاد می‌شود ایران برخلاف سال‌های گذشته، در قبال راه‌حل دو دولتی سیاست ابهام راهبردی اتخاذ كرده و ضمن تمسك به مبانی سیاست‌های شناخته شده خود در قضیه فلسطین و اصرار بر مواضع سنتی خود، از هرگونه مخالفت یا موافقت صریح با راه‌حل مذكور خودداری كند