قانون استخدام
  • استخدام این افراد ممنوع شد

    استخدام این افراد ممنوع شد

    کارفرمایان حقیقی و حقوقی متقاضی استفاده از خدمات اتباع خارجی وفق ماده ۱۲۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از ثبت‌نام و ایجاد پرونده شخصی الکترونیکی در سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست در قالب روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و یا ابطال پروانه کار اقدام کنند.