چاقوکشی نوجوان
  • چاقوکشی از 11 سالگی

    چاقوکشی از 11 سالگی

    پسر جوانی که به اتهام زورگیری بازداشت شده است می گوید از 11 سالگی چاقوکشی می کرده است