کاخ سعدآباد
  • ماجرای قطع درختان کاخ سعدآباد چه بود؟

    ماجرای قطع درختان کاخ سعدآباد چه بود؟

    مدیران مجموعه تاریخی - فرهنگی سعدآباد که زیرمجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اداره می‌شود خبر داده‌اند که تنها ۳ درخت در این مجموعه تاریخی-فرهنگی قطع شده است.
  • فرش های کاخ سعدآباد کجاست

    فرش های کاخ سعدآباد کجاست

    آیا فرش های کاخ سعدآباد دزدیده شده است ؟