گسل های تهران
  • ماجرای ساخت هتل 43 طبقه روی گسل چیست؟

    ماجرای ساخت هتل 43 طبقه روی گسل چیست؟

    چمران گفت: این هتل ۴۳ طبقه نه خارج از محدوده است و نه روی گسل البته معاونت شهرسازی شهرداری تهران توضیح کاملی در این زمینه داده است.