سعید درویشی
  • شوت سیاست به دروازه فوتبال

    شوت سیاست به دروازه فوتبال

    زور فوتبال به سیاست نمی‌چربد اما سیاست می‌تواند فوتبال را تحت تاثیر قرار دهد و این همان چیزی است كه بعد از باخت تیم ملی مقابل انگلیس در حال اتفاق ‌افتادن است و متاسفانه بخشی از جامعه نیز كه با این شكست احساسی‌تر شده‌ است
  • در حد مشاوره با رییس‌جمهور در خصوص رسانه

    در حد مشاوره با رییس‌جمهور در خصوص رسانه

    از قاجار تا امروز، مقصر دانستن رسانه‌ها در هر بحرانی، رفتاری معمول از سوی دستگاه‌های حكمران در ایران بوده است. این رسم باید در ۴۰ سال اخیر در حكومت دینی كه مدعی بردباری و شنیدن صدای مخالف است، شكسته می‌شد.