شهر آفتاب
  • شهر آفتاب در انتظار بودجه

    شهر آفتاب در انتظار بودجه

    رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران: برای تکمیل نمایشگاه باید فعالیت‌های عمرانی انجام شود که باید در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران و توسط سرمایه گذار خصوصی تکمیل شود.
  • چرا نمایشگاه‌های تهران باید منتقل شوند

    چرا نمایشگاه‌های تهران باید منتقل شوند

    احداث نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب یکی از بهترین تصمیم‌های شورای شهر و شهرداری در زمان‌های قبل بود و انتقال نمایشگاه‌ها از سطح شهر تهران در کاهش ترافیک و آلودگی‌های زیست محیطی بسیار مؤثر خواهد بود.