پرونده کرسنت
  • سکوت ۲۰ساله زنگنه درباره کرسنت می‌شکند؟

    سکوت ۲۰ساله زنگنه درباره کرسنت می‌شکند؟

    بحث کرسنت را خود زنگنه و مخالفان باید حل‌وفصل کنند، اما دو سؤال وجود دارد: اول اینکه بعد از 20 سال چرا امروز صداوسیما به یاد شفاف‌سازی افتاده؟ و دوم اینکه نمایندگان مجلس نباید حداقلی از استانداردهای احتیاطی را در سخن‌گفتن رعایت کنند؟