مالیات خودروهای لوکس
  • قبض مالیات ۲۸۰۰ میلیارد تومانی برای مالکان این خودروها

    قبض مالیات ۲۸۰۰ میلیارد تومانی برای مالکان این خودروها

    داده‌ های مالکان خودروهای بالای سه میلیارد تومان که مشمول قانون مالیات بر خودروهای لوکس می‌ شوند، از نیروی انتظامی دریافت و برمبنای این اطلاعات، برای این مالکان پیامک ارسال شده‌ است.
  • قانون مالیات از ‌خانه و ‌خودروی لوکس چگونه اجرا می‌شود

    قانون مالیات از ‌خانه و ‌خودروی لوکس چگونه اجرا می‌شود

    براساس قانون بودجه امسال خانه‌های با ارزش بیش از 10میلیارد تومان مشمول مالیات خواهند شد و برای خودرو‌های لوکس اگر ارزش مجموع خودرو‌های یک فرد و فرزندان کمتر از 18سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات خواهد بود.