سردترین نقاط جهان
  • سردترین نقاط زمین را بشناسید

    سردترین نقاط زمین را بشناسید

    «یاکوتسک» در حدود ۴۵۰ کیلومتری مدار شمالگان واقع شده است و امسال در ماه ژانویه سرما را برای مدت طولانی‌ تجربه کرد.