کد خبر : 223882 تاریخ : ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر - 16:25
چرا دولت به شهرداری‌ها کمک مالی می‌کند؟ یادداشت ابراهیم جمشیدزاده، پژوهشگر اقتصاد شهری را درباره دلایل کمک بودجه‌ای دولت به شهرداری‌ها بخوانید.

دنیای قلم -کمک دولت به تامین مالی، بخشی از خدماتی بوده که شهرداری‌ها از سوی دولت در سطوح شهری ارایه می‌کنند تا بتوانند کالاها و خدمات عمومی با کیفیت بالاتری ارایه دهند.

باید پذیرفت که در تمام دنیا و در ایران از زمانی که بلدیه شکل گرفت و بعدها تبدیل به شهرداری شد، دولت مرکزی به عناوین مختلفی در بودجه سالانه به شهرداری‌ها کمک می‌کرد. این کمک تا سال ۱۳۶۲ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد منابع مالی شهرداری‌ها را تشکیل می‌داد و تا همان سال دولت بخش عمده‌ای از هزینه‌ای جاری شهرداری‌ها را تامین می‌کرد، اما دولت، از سال ۱۳۶۳ کمک به بودجه جاری شهرداری‌ها را حذف کرد. با این حال برخی موارد دیگری در چارچوب قوانین و مقررات مشخص در بودجه‌های سالانه دولت لحاظ شد که به شهردرای‌ها معمولا با دو سطح شهرداری‌های کوچک و شهرداری‌های کلانشهرها دولت کمک کند. 

چرا دولت به شهرداری‌ها کمک مالی می‌کند؟
کمک دولت به تامین مالی بخشی از خدماتی بوده که شهرداری‌ها از سوی دولت در سطوح شهری ارایه می‌کنند تا بتوانند کالاها و خدمات عمومی با کیفیت بالاتری ارایه دهند که بخش خصوصی آمادگی ارایه این خدمات نیست یا در شرایطی که مانند وضع موجود با شکست بازار مواجه می‌شویم. یعنی تورم آنقدر بالا و نظام اقتصادی کشور با مشکل اساسی مواجه است و در این شرایط تامین مالی برخی از خدمات عمومی از سوی شهروندان هم میسر نیست و اینجا دولت است که برای اینکه نابرابری‌های عمودی و افقی را کاهش دهد باید به برخی از خدماتی که شهرداری‌ها ارایه می‌کند کمک کند. کمک‌های دولت در این شرایط می‌تواند سبب کیفیت‌بخشی به برخی از خدماتی باشد که این خدمات را باید دولت مرکزی انجام میداد، اما این خدمات به شهرداری ها واگذار شده است.
دو سطح مشخص از این کمک‌ها حمل و نقل ریلی و عمومی مانند اتوبوسرانی و مدل بعدی هم نوسازی و احیای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری است که دولت برای اینکه بخشی از نیازهای جامعه با کیفیت ارایه شود در این بخش کمک میکند. 
در چارچوب ضوابط قانونی معمولا، دولت در حوزه حمل و نقل و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و در حوزه تامین بخشی از نیازهای عمران شهری، استقراض از سرمایه و یا استقراض خارجی در چارچوب بودجه سالانه مجوزهایی به شهرداری‌ها میداد که این مجوزها در طول سال مالی کمک میکرد تا شهرداری‌ها از بازار و پول و سرمایه کمک بگیرند. حال تصور کنید اگر این کمک‌ها از بودجه سالانه حذف شود، شهرداری‌ها به طور قطع در دو سطح بافت فرسوده و حمل و نقل عمومی با مشکل مواجه می‌شوند.

منبع: پایگاه خبری شهر